"ทะเลชุบศรน่าอยู่ เสริมสร้างการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

นายก อบต.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายประติมากรรมบอกถนนและซอยในตำบลทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียดเอกสารคลิก...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน หมู่ที่ 3 บริเวณริมคลองเรือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดคลิก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนหย่อม) หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์(e-bidding)  ...

กิจกรรมทะเลชุบศร

กิจกรรม “ วันพ่อแห่งชาติ ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร 
  โครงการจัดงาน “ วันพ่อแห่งชาติ ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระที่นั่งเย็นร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี

วันที่และเวลา

Time : 08:54 (am)

Date : 16/12/2018

Day : Sunday

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561    รายละเอียดเอกสารคลิก...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561   รายละเอียดเอกสารคลิก...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561     รายละเอียดเอกสารคลิก...

รายงานสถานะการเงิน

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

แผนจัดหาพัสดุ

ข้อบัญญัติ