ผู้บริหารอบต.

นายคณพศ อุมรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ลิงก์ที่น่าสนใจ

ติดตามผ่านสื่อ Social Media

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม>>

กิจกรรมอบต.

อ่านเพิ่มเติม>>

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

สื่อประชาสัมพันธ์

ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม