ผู้บริหารอบต.

นายพรชัย จันทร์เอี่ยม
นายกอบต.ทะเลชุบศร
โทร.081-102-1811

ลิงก์ที่น่าสนใจ

ติดตามผ่านสื่อ Social Media

ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านเพิ่มเติม>>

กิจกรรมอบต.

อ่านเพิ่มเติม>>

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

สื่อประชาสัมพันธ์

ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม