ที่ตั้งสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

036-776-938

Facebook

แบบฟอร์มติดต่ออบต.ทะเลชุบศร