ลงพื้นที่เรื่องร้องเรียน เรื่อง การปล่อยน้ำเสียได้รับความเดือดร้อน หมู่ 1 ตำบลทะเลชุบศร

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา11.00 น. หัวหน้าฝ่ายปกครอง นิติกร และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ลงพื้นที่เรื่องร้องเรียน เรื่อง การปล่อยน้ำเสียได้รับความเดือดร้อน หมู่ 1 ตำบลทะเลชุบศร

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook