กองช่างดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณ หมู่ที่ 3 ทางโค้งริมคลองเรือกหน้าบ้านนางทัศนี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กองช่างอบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รองนาย อบต และปลัด อบต.ทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณ หมู่ที่ 3 ทางโค้งริมคลองเรือกหน้าบ้านนางทัศนี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนเส้นทางภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร