กองช่างดำเนินการช่วยทำความสะอาดบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 3

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กองช่างอบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รองนาย อบต และปลัด อบต.ทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการช่วยทำความสะอาดบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 3