จัดทำศูนย์พักคอยที่ศูนย์สงครามพิเศษสำหรับเป็นศูนย์พักคอยผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตตำบลทะเลชุบศร

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรร่วมกับจังหวัดลพบุรี นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายก อบต. และนายภูษิต อาลัยสุข รองปลัด อบต. จัดทำศูนย์พักคอยที่ศูนย์สงครามพิเศษสำหรับเป็นศูนย์พักคอยผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตตำบลทะเลชุบศร

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook