มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงาน ผู้มีผลกระทบหรือผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตตำบลทะเลชุบศร

ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ที่ระบาดในช่วงรอบที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร นำโดย นายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายก อบต. รองนายก อบต ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบล จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงาน ผู้มีผลกระทบหรือผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตตำบลทะเลชุบศร

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook