กองช่างและงานป้องกันฯ อบต.ทะเลชุบศร ดำเนินการสร้างหลังคาเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 6

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร นำโดย นายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายก อบต รองนายก อบต ปลัด อบต. และรองปลัด อบต.ทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันฯ อบต.ทะเลชุบศร ดำเนินการสร้างหลังคาเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 6 

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook