ตรวจความพร้อมและซักซ้อมการเปิดให้บริการรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Community Isolation (CI) ศูนย์พักรักษาตัว สีหราชเดโช

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยนายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายก อบต. นายคณพศ อุมารินทร์ ปลัด อบต. นายภูษิต อาลัยสุข รองปลัด อบต. และธนาวุฒิ เกียรติวินัยสกุล หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจความพร้อมและซักซ้อมการเปิดให้บริการรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Community Isolation (CI) ศูนย์พักรักษาตัว สีหราชเดโช ณ อาคารแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook