ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมแนะนำการดูแลตัวเองช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอขอบคุณ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 13 ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมแนะนำการดูแลตัวเองช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook