กองช่างดำเนินการติดโคมไฟบริเวณข้างอู่จั๊ว หมู่ที่ 8

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กองช่างอบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รองนาย อบต ปลัด อบต. และรองปลัด อบต.ทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการติดโคมไฟบริเวณข้างอู่จั๊ว หมู่ที่ 8