กองช่างดำเนินการติดโคมไฟหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หมู่ที่ 2 และติดโคมไฟซอยบ้านขายถ่านข้างโรงโม่หน้าบ้านเช่า หมู่ที่ 7

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กองช่างอบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รองนาย อบต ปลัด อบต. และรองปลัด อบต.ทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการติดโคมไฟหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หมู่ที่ 2 และติดโคมไฟซอยบ้านขายถ่านข้างโรงโม่หน้าบ้านเช่า หมู่ที่ 7