การจัดการขยะติดเชื้อ ช่วงแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอประชาสัมพันธ์การจัดการขยะติดเชื้อ ช่วงแแยกกักตัวที่บ้าน ได้แก่ ขยะปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหาร ชุดตรวจโควิด เป็นต้น โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook