หายจากโควิด – 19 แล้ว ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้หายจากโควิด-19 แล้ว ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร? โดยมีวิธีการดังนี้