ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย