ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ (สีเหลือง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๒๔ ลพบุรี จํานวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ (สีเหลือง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๒๔ ลพบุรี จํานวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย