ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน ๑๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน ๑๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook