ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  นั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: