ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

วันที่ 27 สิงหาคม2564 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ.ลพบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 2 ราย เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook