โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยจัดหาวัคซีนชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาบริการประชาชนในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามวัน เวลาดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 500 ราย

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 จำนวน 400 ราย

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 จำนวน 200 ราย

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เป็นผู้ให้บริการฉีด เริ่มให้บริการ 8.30-15.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส จังหวัดลพบุรี ท่านที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ท่านลงทะเบียนไว้ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยเริ่มตรวจสอบรายชื่อได้ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook