กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกขยาย หมู่ที่ 1

นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้เข้าร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกขยาย หมู่ที่ 1 ต.ทะเลชุบศร โดยโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านโคกขยาย ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดตองปุ เพื่อให้หมู่บ้านสามารถบูรณาการแแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นชุมชนที่เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้นำชุมชนประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook