งานป้องกันทะเลชุบศร ร่วมด้วยทหาร มทบ.13 และดำเนินการขุดลอกคลองหมู่ที่ 6 ณ พระที่นั่งเย็น

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30น. อบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายกอบต.ทะเลชุบศร งานป้องกันทะเลชุบศร ร่วมด้วยทหาร มทบ.13 และดำเนินการขุดลอกคลองหมู่ที่ 6 ณ พระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบศร ทั้งนี้เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพระที่นั่งเย็น