แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของอบต.ทะเลชุบศร เตรียมพร้อมเข้าฉีดวัคซีน

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ในวันฉีดวัคซีนจัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ปากกาสำหรับกรอกเอกสารประกอบการฉีดวัคซีน เพื่อลดความสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โทร 036-776938 ต่อ 125 และ 094-479-1924 (กองสาธารณสุขทะเลชุบศร)

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook