โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 โควิด-19 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 โควิด-19 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในวันที่ 24-26 กันยายน 2564 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัสลพบุรี นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายก อบต.ทะเลชุบศร ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อบต รวมทั้งประชาชน หมู่ที่1-9 ตำบลทะเลชุบศร ให้ความร่วมมือกันเป็นจำนวนมากในการจัดทำโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19