งานป้องกันทะเลชุบศรสูบน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม ให้ประชาชนที่เดือนร้อนบริเวณซอยพระที่นั่งเย็น หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3

วันที่25-26 ก.ย.64 งานป้องกันทะเลชุบศร นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ให้เจ้าหน้าที่ พนักงานป้องกันฯ สูบน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม ให้ประชาชนที่เดือนร้อนบริเวณซอยพระที่นั่งเย็น หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น