งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดทางระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันเปิดทางระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากพายุฝนและน้ำท่วมขัง