งานป้องกันทะเลชุบศร ออกปฎิบัติหน้าที่สูบน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมภายในเขตตำบลทะเลชุบศร

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 งานป้องกันทะเลชุบศร อกปฎิบัติหน้าที่สูบน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมภายในเขตตำบลทะเลชุบศร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook