ศพด.อบต.ทะเลชุบศรรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ตุลาคม 2564 โดยรับเด็กเกิดตั้งแต่ 31 ตุลาค 2561 – 1 พฤศจิกายน 2562 (อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึง 3 ปี) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-776938

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook