กองสวัสดิการสังคมดำเนินการมอบถุงยังชีพและลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 กองสวัสดิการสังคมดำเนินการมอบถุงยังชีพพร้อมเงิน 500 บาท ให้แก่คนพิการที่มีปัญหาทางการมองเห็น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง