กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook