รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เดินสายรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ให้รู้ถึงวิธีการเลือกตั้ง และวันเวลาในการเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”