ตรวจสอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขฯ อบต.ทะเลชุบศร ดำเนินการตรวจสอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร หมู่ที่4 และ หมู่ที่ 6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี