ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขฯ อบต.ทะเลชุบศร ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียนวัดตองปุ หมู่ที่ 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี