งานป้องกันทะเลชุบศร ออกปฎิบัติหน้าที่สูบน้ำหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.งานป้องกันทะเลชุบศร ออกปฎิบัติหน้าที่สูบน้ำหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7แบบเร่งด่วนตามผู้บังคับบัญชามอบหมายและสั่งการ