ลงพื้นตรวจสอบการทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงท่อระบายน้ำทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและท่อระบายน้ำอุดตัน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.กองสาธารณสุขฯ อบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายคณพศ อุมรินทร์ ปลัด อบต.ทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขฯ และ นายอัศวิน สุหฤทรุจนนุกูล นิติกรชำนาญการ ลงพื้นตรวจสอบสืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนแจ้งว่า มีการทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงท่อระบายน้ำทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและท่อระบายน้ำอุดตัน ภายในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย หมู่ 9 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี