ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งในเขตตำบลทะเลชุบศร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายคณพศ อุมรินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร และผู้ช่วยควบคุมการปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งในเขตตำบลทะเลชุบศร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกต.จังหวัดกำหนด

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook