ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนฟรี ไม่มีปิดเทอม ผู้สนใจสามารถพาบุตรหลานมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยนักเรียจะต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึง 3 ปี (รับเด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2562 ถึง 16 พ.ค. 2563) สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook