คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อทราบผลการตรวจ ATK เป็นผลบวก

รพ.สต.ขอประชาสัมพันธ์คำแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อทราบผลการตรวจ ATK เป็นผลบวก ให้ประชาชนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook