กปภ. สาขาลพบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี ได้ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น. โดยประมาณ เพื่อทำการซ่อมท่อน้ำดิบ ส่งผลให้น้ำไหลเบาถึงไม่ไหล ได้แก่ ต.เชาพระงาม ต.ท่าแค ต.ถนนใหญ่ ต.ทะเลชุบศร (บางส่วน) ต.เขาสามยอด ต.ท่าศาลา ต.กกโก ต.ป่าตาล (บางส่วน) ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี และผู้ใช้น้ำ ต.พุคา ต.ห้วยโป่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook