สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 ตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook

เอกสารแนบ