ละมุดพันธุ์ดี ต้องที่ทะเลชุบศร การประกอบอาชีพด้านเกษตร “ตอนกิ่งละมุด”

การตอนกิ่งละมุด ถือเป็นอาชีพเสิรมเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับกลุ่มเกษตรกร ชาวตำบลทะเลชุบศร ส่วนมากเป็นสายพันธุ์ก้านยาว เล็บมือนาง ไข่ห่าน และหวานกรอบ โดยจัดจำหน่ายกิ่งละ 15-20 บาท (ตามขนาด) และจัดจำหน่ายต้นใส่ดินพร้อมปลูก ราคา 40-50 บาท

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook