แหล่งเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ “บ้านกำนันกบ”

“บ้านกำนันกบ” เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน พร้อมทั้งจำหน่าย ฝึกอบรมอาชีพเสริม เช่น แชมพู ขนม ฯลฯ ด้านเกษตรเพาะพันธุ์กล้าไม้น้อยหน่า โดยจัดจำหน่ายราคาต้นละ 10 บาท ด้านอาหาร การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน จัดจำหน่ายกิโลกรัมละ 80 บาท ด้านหัตถกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ช่อประธาน 35 บาทและดอกละ 1 บาท พวงหรีด จัดจำหน่ายราคาพวงละ 500 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ น.ส.ระวีวรรณ มีแพง กำนันตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 365 หมู่ 8 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 089-8016739

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook