กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณวัดนิโฅรฑ หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 9

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณวัดนิโฅรฑ หมู่ที่ 2 ,ซอย2 หมู่ที่ 1 ,ตรงข้ามโรงเห็ด หมู่ที่ 2 ,หน้าบ้านผู้ช่วยน้อย หมู่ที่ 4 ,ซอยข้างโรงเรียนวัดไก่ หมู่ที่ 5 และซอย5-ซอย6 หมู่ที่ 9

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook