กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณถนนปากจั่น ต้นโพธิ์ หมู่ 5, 7, 8

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณถนนปากจั่น ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 8 หน้าโรงแรมโออิชิรีสอร์ท หมู่ที่ 7 และหน้าอู่รถยก หมู่ที่ 5

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook