กองช่างดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณซอยคำประสิทธ์ หมู่ที่ 8

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณซอยคำประสิทธ์ หมู่ที่ 8

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook