กองช่างดำเนินการขยายเขตไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 6, 7, 8

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการขยายเขตไฟทางสาธารณะบริเวณซอยหลังบ้านพัก มทบ.13 หมู่ที่ 8 ,ซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณหลังบ้านพักมทบ.13 หมู่ที่ 7 และซอยโรงตะแกรง หมู่ที่ 6

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook