โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook