โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565 นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มอบหมายให้ นายธเนศ เกียรติวินัยสกุล รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร หมู่ที่ 3, 4 และหมู่ที่ 5 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook