เจดีย์วัดไก่

แหล่งศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก หมู่ที่ 5 ต.ทะเลชุบศร เจดีย์เก่า ซึ่งในปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมลงอย่างมาก การเดินทาง :       เดินทางจากวงเวียนสระแก้ว ไปทางอำเภอบ้านหมี่ เส้นคันคลอง เลี้ยวขวาแยกไฟแดง ข้ามสะพาน 6 เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านดินสอพอง อยู่ติดกับศูนย์ OTOP ตำบลทะเลชุบศร

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook